06 28 78 38 23

Healing Tao

healing tao inner algemie

Is een door Mantak Chia ontwikkeld systeem waarmee door beweging, strekking, klank, meditatie en meer het lichaam in beweging wordt gezet, zowel fysiek als energetisch.

Door de oefeningenwerken we naar een betere balans binnen en buiten onszelf.

Zeker in ons hectische snelle leven is het telkens weer een uitdaging om goed voor ons lichaam te zorgen, vriendelijk te zijn naar onze medemens en vergevings gezind te zijn naar onszelf als het allemaal even niet lukt.
We wordt voordurend op de proef gesteld en telkens uitgedaagd. Hierdoor zijn er bij de meesten van ons heel wat verkrampingen in spieren, facia, organen, botten etc ontstaan. Net als een dam in een rivier stagneert dan de doorstroming van energie, die zo nodig is om ons gehele lichaam tot in alle uithoeken en cellen te voeden.
Het doen van de oefeningen helpt om deze blokkades te verzachten en de stagnaties af te laten nemen. Zo werken we aan een betere doorstroming door ons lichaam en aan de verwerkingen van lastige of traumatische ervaringen,
Zodat we mogen leven in vrijheid en verbondenheid.

De balans van binnenuit met jezelf vinden en bewust worden.