06 28 78 38 23

Practische informatie

Ki en iK is in 2016 opgestart om de activiteiten van Robert van den Bosch zoals Healing Tao, GevoelsBewust Bewegen, Aikido, Meditatie en meer een zichtbare plek te geven.

Cursusgelden en dana (donatie) kunnen overgemaakt worden op
rekeningnummer NL90 TRIO 0320 6254 19 ten name van Ki en iK

Ki en iK is ingeschreven in de Kvk onder nummer 52443442 en is belasting plichtig met als BTW nummer NL001715533B57

Het correspondentie adres van Ki en iK is;

Ki en iK
tav R. van den Bosch
Lynckerstraat 25
2562NX  Den Haag