Ki en iK - de mens de zijn omgeving in balans

Ki en iK is in 2016 opgestart om de activiteiten van Robert van den Bosch zoals Healing Tao, GevoelsBewust Bewegen, Aikido, Meditatie en meer een zichtbare plek te geven.

Cursusgelden en dana (donatie) kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer NL12 ABNA 0414 7738 96 ten name van R van den Bosch te Den Haag.

Ki en iK is ingeschreven in de Kvk onder nummer 52443442 en is belasting plichtig met als BTW nummer NL001715533B57

Het corespondentie adres van Ki en iK is;

Ki en iK
tav R. van den Bosch
Lynckerstraat 25
2562NX  Den Haag